ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Джи Ем Джи Шоу Груп" ЕООД - юридически представител на "Магичен Театър Фикси", и лицата ползващи сайта и онлайн платформата за достъп до платено видео съдържание находящи се на www.weekendwithmagic.com

I. ДЕФИНИЦИИ

1. "Ние", "Театър", “Театъра”, “Театърът”, "Търговеца"– означава "Джи Ем Джи Шоу Груп" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, бул. Христо Ботев 12А, ЕИК 104689608, тел: 0885459061, тел: 0886955073, e-mail: gmginfos@gmail.com
2. "Сайт", “Сайта”, “Сайтът” – означава уебсайта на адрес www.weekendwithmagic.com
3. "Платформа за достъп до видеосъдържание"– означава страница от сайта на която потребителят може да закупи достъп до видео съдържание или да консумира видео съдържание, за което вече е заплатил.
4. "Ползвател", "Ползвателят" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
5. "Купувач", "Купувача","Купувачът", – означава лице, което купува достъп до видео чрез платформата за достъп до видео съдържание.
6. "Потребител", "Потребителят" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
7. "Лични данни" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
8. "Общи условия" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за достъп до платено видео съдържание.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Сайтът не изисква регистрация от страна на ползвателите.
2. Ползвателите купуват достъп до платено видео съдържание чрез въвеждане на електронна поща, първо име и фамилно име, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

III. ЦЕНИ

1. Всички представени на сайта/платформата за достъп до платено видео съдържание цени са в български лева, и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
2. Театърът си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение.
3. Цените по потвърдени от нас онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/платформата за достъп до платено видео съдържание цени са крайни и включват всички данъци и такси.

IV. ПОРЪЧКИ

1. Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.
2. След кликане на бутона „Плати сега“, потребителите се съгласяват да закупят заявеното от тях платено видеосъдържание, намиращо се в www.weekendwithmagic.com. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
3. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата, описана ТУК

V. ПЛАЩАНЕ

1. Цената за достъп до заявеното за гледане платено видеосъдържание може да бъде заплатена чрез един от следните способи:
1.1 Чрез ePay - микросметка или карта, инициирано чрез клиентски профил в ePay.bg или чрез B-Pay
1.2 Плащане с банкова карта чрез системата за разплащане с карти на ePay - услугата ePay Свят (директно плащане с дебитни и кредитни карти по 3D виртуален ПОС терминал без да се изисква предварителна регистрация на картодържателя в ePay.bg). Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим.
2. Всички плащания се извършват само в български лева.
3. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи да заплаща на Театъра авансово, в пълен размер, цената за достъп до платеното видеосъдържание на www.weekendwithmagic.com.

ВАЖНО!!!

При плащане с банкова карта/еPay може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

ВАЖНО!!!

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура/електронен билет или корекция по вече издадена фактура/електронен билет се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка.
След изтичане на този срок Tеатърът няма ангажименти за издаване на фактура/електронен билет или корекция по вече издадена фактура/електронен билет.
4. В случай че Купувачът е заплатил достъп до платено видеосъдържание, но не може да има достъп до него в указаните срокове за достъп, по причина на технически проблем в сървърите за доставка на www.weekendwithmagic.com, друг проблем или настъпило непредвидено събитие от всякакъв характер за Търговеца, то Търговецът уведомява Купувача за възникналия проблем на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, Купувача ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумата по банков път в едномесечен срок, на банкова сметка посочена по електронен път от Купувача, или ново предложение за компенсация от страна на Търговеца.
5. В случай че Купувачът е заплатил достъп до платено видеосъдържание, но не може да има достъп до него в указаните срокове за достъп, и е уведомил за това Търговеца по електронен път, но причината НЕ Е в технически проблем на сървърите за доставка на www.weekendwithmagic.com, друг проблем или настъпило непредвидено събитие от всякакъв характер за Търговеца, то Търговецът няма финансови или други задължения спрямо Купувача.
6. Съгласно чл.57.12 от Закона за защита на потребителите, разпоредботе на чл.50-56 за правото на отказ на Потребителя от дпговора от разстояние 14 дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

VI. ДОСТЪП ДО ПЛАТЕНО ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ

1. От платформата за достъп до платено видео съдържание може да бъде купен достъп само до видео съдържание, което е представено като налично към момента на посещение на сайта.
2. Достъпът до платено видео съдържание се осъществява само през платформата за достъп до платено видео съдържание.
3. Получаване на достъп платено видеосъдържаниеможе да се осъществи само след заплащане. Не се изисква повторно заплащане ако потребителят вече притежава код за достъп до избраното от него платено видео съдържание. Всеки код за достъп има валидност един уикенд или четири уикенда според избора на потребителя. Дефиницията за уикенд е описана по-долу. Един уикенд се равнява на 48 часа. От 00:00ч Събота до 23:59ч Неделя.
Ако абонаментът е заплатен в Събота или Неделя, то той ще е активен за 48 часа от момента на закупуването му. Ако абонаментът е закупен преди Събота и Неделя, то той ще е активен от 00:00ч Събота до 23:59 Неделя.
4. Достъпът до четирите епизода от платеното видеосъдържание е активен за всеки един поотделно по начина описан по-горе. Ако потребителят е избрал опцията за четири епизода от платеното видеосъдържание, това означава, че всеки уикенд, той ще може да достъпва в момента наличния епизод от платеното видеосъдържание.
5. Предходни или бъдещи епизоди от платеното видеосъдържание няма да бъдат достъпни, ако периодът за техния достъп е вече изтекъл.

ВАЖНО!!!

Театърът не носи отговорност и задължение за възстановяване на суми ако потребителят не е употребил своят код за достъп до платено видеосъдържание в рамките на описаните периоди.

VII. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. При достъп до сайта или ползването на Услугата, Вие се съгласявате да се подчинявате на закона, и да зачитате правата на интелектуалната собственост на трети лица. Използването на Услугата и Сайта e предмет на закони по отношение на собствеността и използването на интелектуалната собственост.
2. Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показвате, изпълнявате, предавате, или по друг начин разпространявате информация или съдържание в нарушение на авторските права на трети лица, търговски марки, или друга интелектуална собственост или права на собственост.
3. Вие се съгласявате да спазвате законите за собствеността и ползването на интелектуална собственост за авторското право и носите цялата отговорност за каквито и да било нарушения на всички съответни закони и за всички нарушения на права на трети лица, причинени от всяко съдържание, което се предоставя или предава, или е осигурено или предадедно с потребителското ви име, парола и код за достъп.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

.Потребителят няма право да отдава на трети страни/лица, и носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име, парола и код за достъп до платено от него видеосъдържание на страницата www.weekendwithmagic.com 2. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име, парола и код за достъп до платено видеосъдържание, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.weekendwithmagic.com
. Потребителят няма право да качва, изтегля, показва, изпълнява, предава, или по друг начин разпространява всяко заплатено от него видеосъдържание за което е получил код за достъп, и което се намира на страниците на www.weekendwithmagic.com
. Потребителят има право да бъде уведомяван в срок за всяко изменение на настоящите общи условия.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. Търговецът е длъжен да предоставя заплатеното от Потрбителя платено видеосъдържание качественно, навреме и за определения предплатен срок.
2. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.
3. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
4. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.weekendwithmagic.com
5. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.weekendwithmagic.com.
6. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
2.Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.
3. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в Общите условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
4. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

XI. АКТУАЛИЗАЦИЯ

1. Ние си запазваме правото да актуализираме настоящите Общи условия.
2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.
3. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на Потребителя да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

XII. ДРУГИ

1. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
2. Всички спорове между страните по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани онлайн видеопродукции ще бъдат решавани в дух на разбирателство и добра воля.
3. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.