ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Въведение

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на всички ползватели на този сайт, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.weekendwithmagic.com. Вашите данни, предоставени при закупуването на достъп до видео материали, ще бъдат записани в единна база данни на www.weekendwithmagic.com („Администратора“), и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие от Ваша страна да записваме Вашите данни.

II. Събиране на лична информация

1. Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.
2. Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
2.1 Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
2.2 Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);
2.3 Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
2.4 Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
2.5 Информация за история на поръчките, направени от всеки потребилел като комбинация от Email, Име и Фамилия
2.6 Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;
2.7 В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура/електронен билет, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
2.8 Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

III. Използване на личните Ви данни

1. Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като доставчик на платено видеосъдържание. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
2. Ние може да използваме вашата лична информация за:
2.1 Администрираме нашия сайт и бизнеса;
2.2 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.
2.3 Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.
2.4 Всички наши финансови транзакции се обработват чрез нашия доставчик на платежни услуги, ePay. Ние ще обменяме информация с нашия доставчик на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработка на плащанията, които правите чрез нашия уебсайт.

IV. Разкриване на лична информация

1. Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.
2. Ние може да разкрием вашата лична информация:
2.1 До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
2.2 Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;
2.3 За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
2.4 На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
2.5 С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

V. Интернационален обмен на данни

1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.
2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство:Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
3. Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.
4. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел V.

VI. Запазване на личната информация

1. Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяваме с правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.
2. .Цялост и задържане на личните данни. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
3. Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
3.1 До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;
3.2 Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;
3.3 За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

VII. Защита на личната информация

1. Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да защитим личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
3. Всички електронни разплащания чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
4. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
5. Вие носите отговорност за запазване на паролата и кода, които използвате за достъп до платеното видеосъдържание и нашия уеб сайт;

VIII. Изменения

1. Имаме право да актуализираме тази политика, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.
2. Можете да разгледате тази страница, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика. 3. Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

IX. Вашите права

1. Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:
1.1 Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.
1.2 Може да пискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверено от нотариус.
1.3 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.
1.4 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.1.5 На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация.

X. Други уеб сайтове – трети страни

1. Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.
2. Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

XI. Актуализиране на информацията

1. Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

XII. Cookies – Бисквитки

1. Нашият сайт не използва бисквитки.